Logo e-comBot
English


เปิดร้านด้วยรหัสลับ

กรุณากรอก "รหัสลับ" ที่ท่านได้รับมา ในช่องข้างล่างนี้ หลังจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม "ถอดรหัส" เพื่อดำเนินการ ลงทะเบียน และ สร้างร้านค้าของท่าน

กลุ่มที่ 1 :  โปรด "ถอดรหัส" ที่นี่
Code I  :
Code II  :

 
กลุ่มที่ 2 * :  โปรด "ถอดรหัส" ที่นี่
Code I  :
Code II  :
*   จักถูกระบุไว้ในเอกสาร "รหัสลับ" หากไม่ถูกระบุให้ถอดรหัส ในกลุ่มที่ 1

หมายเหตุ :
 
1.   ถ้าท่านไม่มี "รหัสลับ" กรุณาสั่งซื้อรหัสลับ โดยกรอก "แบบฟอร์มลงทะเบียน ออนไลน์" หรือหาซื้อชุดคิทของ eComBot™ ได้ตามศูนย์หนังสือซีเอ็ดฯ หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2.   ราคาข้างต้นเป็นราคาส่งเสริมการขาย ระยะเวลาการเช่า จักเริ่มจาก วันที่ลงทะเบียน นับไปจนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาเช่าที่ท่านได้เลือก จากช่อง "ระยะเวลาเช่า (เดือน)" หลังจากนั้น ระบบจักจัดเก็บค่าบริการ รายเดือนตามมาตรฐานราคาดังนี้
          I.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 40 สินค้า ราคา 490.- บาท/เดือน
          II.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 80 สินค้า ราคา 750.- บาท/เดือน
          III.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 120 สินค้า ราคา 1,000.- บาท/เดือน
          IV.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 200 สินค้า ราคา 1,500.- บาท/เดือน
          V.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 320 สินค้า ราคา 2,000.- บาท/เดือน
          VI.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 450 สินค้า ราคา 2,500.- บาท/เดือน
ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการ ใช้บริการต่อ โปรดอีเมล์แจ้งเราล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน แต่หากท่านไม่แจ้ง และไม่ชำระค่าบริการ หุ่นยนต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเรา จักดำเนินการปิดร้านค้าของท่าน โดยอัตโนมัติ
3.   รหัสลับข้างต้นใช้ได้ครั้งเดียว และสร้างร้านได้เพียงร้านเดียว เท่านั้น ฉะนั้นหลังจากถอดรหัสผ่านแล้ว ห้ามคลิกกลับ (Back) โดยเด็ดขาด เพราะระบบจะทำการล็อค รหัสทันทีที่ใช้ ในกรณีที่การกรอกข้อมูล ผิดพลาด ท่านไม่ต้องกังวล เพราะสามารถแก้ไขได้ ในภายหลัง ที่แบบฟอร์ม การปรับปรุง/แก้ไขร้าน
4.   ปัจจุบัน ระบบการ "ถอดรหัสลับ" ข้างต้นใช้ได้กับการกรอกข้อมูล เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน ฉะนั้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว ท่านอาจจะพบกับปัญหาการทำงานผิดพลาด ของโปรแกรม ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ "ภาษาไทย" ในร้านค้าของท่าน โปรดดำเนินการถอดรหัส ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (คลิกไปจนกระทั่งพบหน้า "ระบบแก้ไขข้อมูลร้านค้า") แล้วจากนั้น จึงแจ้งมาทางเรา โดยอีเมล์ ที่ เพื่อทำการย้ายร้านค้า ไปยังอีกระบบหนึ่ง ที่ ใช้ภาษาไทยได้


[ อะไรคือ eComBot ? ]    [ ทำไมคุณต้องใช้ ? ]    [ บริการอะไรบ้าง ? ]    [ คุณลักษณะ & รูปแบบ ]    [ เชิญเปิดร้านได้เลย ! ]    [ ศูนย์รวมบริการ ]    [ FAQ ]   


Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. Designed & Developed by Maxcyber® All rights reserved.