Logo e-comBot
English

ลงทะเบียนออนไลน์
(ใบสั่งซื้อ)

ขอต้อนรับสู่ "บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด่วน" ของเรา ที่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยท่าน ให้สามารถ เปิดร้านค้าออนไลน์(อี-สโตร์) ได้ภายในเวลา 1-30 นาที นับจากวินาทีนี้ไป !! ขอเพียงกรอกข้อมูลในช่อง ข้างล่างนี้ ให้สมบูรณ์ เพราะมิฉะนั้นแล้ว หุ่นยนต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา จะปฏิเสขการสั่งซื้อของท่าน
ข้อมูลของท่าน

 ชื่อร้านค้า: (ต้องกรอก)
 บริษัท:
 ชื่อของท่าน:
 ที่อยู่เว็บ (URL): http:// (ถ้ามี)
 อี-เมล์:
 โทร.:
 โทรสาร:
 ที่อยู่:
 :
 เมือง/รัฐ:
 ประเทศ:
 รหัสไปรษณีย์:
 
 ชื่อล็อกอินที่ต้องการ:
 ระยะเวลาเช่า (เดือน):
 คำร้องขอพิเศษ:

หมายเหตุ :
1.   eComBot™ มี 6 แพ็คเกจมาตรฐาน ดังนี้ คือ :
 
          I.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 40 สินค้า ราคา 490.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          II.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 80 สินค้า ราคา 750.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          III.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 120 สินค้า ราคา 1,000.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          IV.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 200 สินค้า ราคา 1,500.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          V.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 320 สินค้า ราคา 2,000.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          VI.   ชุดร้านค้า แบบจุได้ 450 สินค้า ราคา 2,500.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.   ราคาข้างต้นเป็นราคาส่งเสริมการขาย ระยะเวลาการเช่า จักเริ่มจาก วันที่ลงทะเบียน นับไปจนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาเช่าที่ท่านได้เลือก จากช่อง "ระยะเวลาเช่า (เดือน)" หลังจากนั้น ระบบจักจัดเก็บค่าบริการ รายเดือนตามมาตรฐาน ราคาที่ระบุข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการ ใช้บริการต่อ โปรดอีเมล์แจ้งเราล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน แต่หากท่านไม่แจ้ง และไม่ชำระค่าบริการ หุ่นยนต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเรา จักดำเนินการปิดร้านค้าของท่าน โดยอัตโนมัติ
3.   ถ้าจำนวนสินค้า ในร้านค้าของท่าน มีมากกว่าสินค้าที่ให้ตามมาตรฐาน ท่านสามารถขอเพิ่ม จำนวนสินค้า ได้คราวละ 15 รายการ ในอัตรา 150.- บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หรือ 4.- ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้ "แบบฟอร์มบริการเพิ่มจำนวนสินค้า"
4.   หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านมีทางเลือก ในการชำระเงิน 2 ทาง คือ ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ ด้วยการโอนเงิน โปรดเลือกวิธีที่ท่านสะดวกที่สุด
5.   ช่อง "ที่อยู่เว็บ (URL)" ข้างต้น ให้กรอกเฉพาะกรณีที่ท่านมีเว็บไซต์ อยู่แล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ ของท่านเข้ากับ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ eComBot™ ได้
6.   ค่าใช้จ่ายของระบบ eComBot™ ข้างต้นนี้ ไม่ได้คิดรวมค่าสมาชิก/ค่าติดตั้ง เพื่อใช้ระบบชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิตแบบเรียลไทม์ ซึ่งมี 2 ระบบให้เลือก คือ หนึ่ง ใช้บริการผ่านระบบของ eComBot™ จะต้องเสียค่าสมาชิกรายปี ปีละ 1,000 บาท หรือ สอง เลือกใช้ ระบบชำระเงินที่ท่านได้รับอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งจะต้องเสียค่าติดตั้ง (ครั้งเดียว) 4,000 บาท ซึ่งท่านต้องลงทะเบียน และชำระค่าบริการนี้ หลังจากได้สร้างร้านเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือก่อนนำขึ้นลิงค์ที่ www.shoppingthai.com (ไม่ต้องชำระ ณ ขณะนี้)
7.   โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ eComBot ™[ อะไรคือ eComBot ? ]    [ ทำไมคุณต้องใช้ ? ]    [ บริการอะไรบ้าง ? ]    [ คุณลักษณะ & รูปแบบ ]    [ เชิญเปิดร้านได้เลย ! ]    [ ศูนย์รวมบริการ ]    [ FAQ ]   


Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. Designed & Developed by Maxcyber® All rights reserved.