Logo eComBot
What is eComBot ?
Why you need it ?
What it serves ?
Spec & Style
Go get it !
Service Center
What's New
English    
 
 
 
 
อะไรคือ eComBot ?
 

eComBot™ คือหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้ นักธุรกิจ หรือคนทั่วไป สร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ มาตรฐานส่วนตัว สำหรับ "ร้านค้าออนไลน์" ของตนเองได้ การใช้งาน ทำได้ง่ายๆ โดยเพียงแต่กรอกแบบฟอร์มข้อมูล สินค้า แล้ว ส่งไปให้หุ่นยนต์ของเราทำการสร้างแฟ้มข้อมูล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานขึ้นมา โดยในขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะได้รับที่อยู่ หรือ URL ของร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าของท่าน สามารถคลิก เข้าไปซื้อสินค้า จากร้านค้าของท่านโดยตรงได้ นอกเหนือจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน และเชื่อมลิงค์มายัง URL ของร้านค้านี้ได้ด้วยระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบตะกร้า และระบบรับชำระ เงินด้วยบัตรเครดิต ที่ทำงานภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย กล่าวได้ว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่ท่านจะมีร้านค้าออนไลน์ เป็นของตนเอง
หมายเหตุ : eComBot™ คือเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วย อำนวยความสะดวกให้ท่าน ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ (อี-สโตร์) เป็นของตนเอง ซึ่งเมื่อท่านสร้างร้านเสร็จแล้ว ทางเราจะนำไปบรรจุไว้ที่ http://www.shoppingthai.com ภายใต้หมวดสินค้าที่เหมาะสม
 
 
  
| ร้านสาธิต | สั่งซื้อ | แก้ไขร้านค้า | FAQ |

Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. All rights reserved.