Logo eComBot
What is eComBot ?
Why you need it ?
What it serves ?
Spec & Style
Go get it !
Service Center
What's New
English    
 
 
 
 
บริการอะไรบ้าง ?
 

eComBot™ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็น "ระบบตะกร้า" ซึ่งสามารถปรับแต่ง ให้เข้ากับความหลากหลาย ของสินค้าหรือพฤติกรรมการซื้อ ของลูกค้าของท่านได้ ส่วนที่สอง คือ "ระบบรับชำระเงินที่ปลอดภัย" ซึ่งนอกจาก จะใช้ระบบ SSL แล้วเรายังมีระบบ CryptBot™ ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้า รหัสเลขบัตรเครดิตอีกชั้นหนึ่ง ก่อนเข้ารหัสด้วยระบบ SSL ลูกค้าของท่าน จึงมั่นใจ ว่าปลอดภัย เพราะนี่หมายถึงว่า "มีระบบรักษาความปลอดภัย ถึงสองชั้น" ส่วนที่สาม คือ "โปรแกรมจัดการ การส่งเสริมการตลาดแบบพิเศษ" ที่ช่วยให้ คุณมีลูกเล่น ในส่งเสริมการขายได้ อาทิเช่น ให้ส่วนลด เมื่อลูกค้าซื้อในปริมาณมาก หรือสะสมแต้ม(ระบบสมาชิก) การขายแบบนาทีทอง และอื่นๆ อีกมากมาย และส่วนที่สี่คือ "ระบบติดตามผลการสั่งซื้อ" ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของท่านติดตาม สถานะการสั่งซื้อของเขาได้ ในขณะที่ท่านเอง ก็สามารถเข้าไป ปรับปรุงสถานะการสั่งซื้อของลูกค้าของท่านได้เอง ยิ่งกว่านั้น เรายังมีระบบ "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก" หรือ E-X-Commerce" เพื่อใช้สำหรับการส่งออกโดยเฉพาะอีกด้วย
 
 
  
| ร้านสาธิต | สั่งซื้อ | แก้ไขร้านค้า | FAQ |

Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. All rights reserved.